Evropski sklad za regionalni razvoj

Zašto angažirati profesionalne prevoditelje?

Alkemist • 28.01.2020
Zašto angažirati profesionalne prevoditelje?
Prevođenje često doživljavamo kao tek jedno u nizu zanimanja, no uzmemo li u obzir činjenicu da je prevoditeljski posao nerazdruživo povezan s komunikacijom među različitim kulturama, shvatit ćemo kako je uloga prevoditelja u suvremenom globaliziranom društvu od iznimne važnosti. U globaliziranom svijetu lokalnim jezikom, koji igra važnu ulogu u izgradnji našeg identiteta, artikuliramo razna kulturno specifična značenja te izražavamo i oblikujemo svoju neposrednu društvenu zbilju. Međutim, kao ni čovjek, nijedna jezična zajednica nije otok i neprestano dolazi u doticaj s drugim jezicima i kulturama s kojima, kako bi se održala i razvila, mora uspostaviti uspješnu komunikaciju. Upravo tu na scenu stupaju prevoditelji: daleko od toga da prenose značenje pojedinih jezičnih jedinica – riječi i rečenica – prevoditelji u današnjem svijetu preuzimaju ulogu kulturnih posrednika koji u trenutku doticaja dviju kultura prenose i sva ona značenja koja ne proizlaze samo iz znanja o jeziku, već i iz znanja o svijetu, odnosno o društveno-kulturnoj zbilji u kojoj jezik živi i razvija se. Osim što trebaju uspješno prepoznati i prenijeti značenja sadržana u izvornom tekstu, prevoditelji ih moraju prilagoditi i prenijeti ciljnoj publici, čije se znanje o svijetu nerijetko radikalno razlikuje od znanja izvorne publike. Osim što moraju posjedovati znanja o jeziku, prevoditelji stoga trebaju raspolagati neizmjerno bogatim znanjem o različitim kulturnim svjetovima – i upravo ih zato računala neće tako skoro zamijeniti.

Ipak, kao i svi mi, prevoditelji ne mogu spoznati sve tajne svijeta, pa se obično specijaliziraju samo za određene stručne grane prevođenja. Pravo, ekonomija, informacijske tehnologije, tehnika i književnost predstavljaju samo neke od mogućih izbora. Zbog toga je pri dodjeli prijevodnih zadataka iznimno važno odabrati odgovarajuće prevoditelje. A kako odabrati? Kako se uvjeriti da smo prijevod povjerili pravom prevoditelju? 

Specifičnost terminologije

Prevoditelji se tek uz odgovarajuće obrazovanje mogu uspješno uhvatiti u koštac sa zahtjevnom stručnom terminologijom, koju nije moguće potražiti u običnim rječnicima. Zahvaljujući odgovarajućem stručnom predznanju prevoditelji mogu prepoznati termine koji su važni za neko stručno područje i upotrijebiti pouzdane izvore za pronalazak ekvivalentne terminologije na ciljnom jeziku. Samo profesionalni prevoditelji znaju ima li višeznačni termin u određenom kontekstu uobičajeno ili neko drugo značenje.

Zahtjevnost tog zadatka dolazi do posebna izražaja prilikom prevođenja tekstova poput pravnih tekstova koji se odnose na pravno uređenje određene države i tamošnje zakone. Za takav je prijevod od ključnog značaja prevoditeljsko znanje o pravnom sustavu ciljne sredine, ali i one sredine iz koje tekst potječe, jer će samo oni prevoditelji koji raspolažu tim znanjem moći pronaći odgovarajuće ekvivalente i naglasiti specifičnosti tamo gdje ekvivalenti ne postoje.

Žargon

Pripadnici svakog zanimanja upotrebljavaju govor povezan s tim zanimanjem koji je svojstven samo njima, žargon. Taj govor obiluje terminima koji su razumljivi samo onima koji rade u određenom okružju i upotrebljavaju ih u svakodnevnoj komunikaciji. Prevoditelji koji nisu upoznati s tim kontekstom, bez obzira na to je li riječ o ekonomiji, pravu ili nečem trećem, teško će prepoznati značenje termina s kojima se nisu prethodno susreli, zbog čega će možda ponuditi pogrešan prijevod koji može izazvati zbrku, pogrešno razumijevanje, pa čak i štetu, primjerice, financijsku ili materijalnu.

Stil

U svakoj se industriji usto upotrebljava i specifičan stil kojim su prožeti svi sadržaji. Tako se tehnički tekstovi stilom razlikuju od marketinških, marketinški se razlikuju od pravnih itd. Svaka se industrija odlikuje karakterističnim stilom i tonom. Kako bi se oni očuvali i u prevedenom tekstu, prevoditelji moraju raspolagati odgovarajućim predznanjem o industriji o kojoj je riječ. Tijekom specijalizacije prevoditelji čitaju opsežnu literaturu iz područja kojem se žele posvetiti. Na taj način ne usvajaju samo prikladna znanja, već upoznaju i usvajaju stil izražavanja koji je karakterističan za to područje.

Zašto je to važno?

Zamislite da ste stručnjak u određenom području i da čitate dokument koji je napisan na neodgovarajući način. Tekst je nepovezan, rečenice su neobično strukturirane, a značenje je nejasno čak i nakon što određene odlomke pročitate nekoliko puta. Gubitak strpljenja i dragocjena vremena samo su dvije od mogućih posljedica loše obavljena posla. Zato je važno usvojiti specifičan stil određene industrije i upoznati se s njezinim zakonitostima. Sudski tumači moraju poznavati jezik pravnika i pisati kao pravnici, a prevoditelji tehničkih tekstova moraju se ponašati kao inženjeri koji se spremaju na tržište staviti najnoviji tehnološki proizvod.
Prijavi se i primaj novosti od nas

Pridružite se vodećim tvrtkama koje redovito primaju naše novosti.

Naravno, uvijek se možete odjaviti putem poveznice u newsletteru.


Podijeli
AUTOR
Alkemist
Alkemist
Prijavi se i primaj novosti od nas
Ovu privolu možete povući putem poveznice na kraju svakog newslettera, te ćemo, u slučaju povlačenja privole, Vaše podatke izbrisati. Daljnje informacije možete pronaći u našim pravilima o privatnosti.